مراحل پذیرش

 

مرحله اول

ابتدا متقاضی بعد از تماس اولیه پرونده پزشکی خود را به شرکت رجوع میدهد ( مثلا یا از طریق ایمیل و یا شخصا) سپس در صورت توافق شرکت برای پیگیری پرونده از متقاضی دعوت میشود که پرونده خود را به دارالترجمه برده و تمامی صفحات لازمش را به انگلیسی ترجمه کند.  هر دارالترجمه معتبری قابل قبول است. همچنین متقاضی با پر کردن و امضای فرم 1 برای تشکیل پرونده مبلغ یک صد پوند انگلیسی (غیر قابل برگشت)  به حساب شرکت واریز میکند. در این مرحله شرکت پیگیر کارهای اولیه پرونده شده و ظرف 2 هفته اعلام هزینه درمان در انگلستان میکند. در صورتیکه متقاضی با قیمت اعلام شده توافق کند پذیرش وارد مرحله دوم میشود

مرحله دوم

مسؤول پرونده با بیمار تماس گرفته و به آنها وقت ملاقات در دفتر میدهد و از آنها میخواهد مدارک لازم را با خود به همراه بیاورند

مدارک لازم

کپی پاسپورت وکارت ملی بیمار وهمراهش

آصل پاسپورت وکارت ملی باید رویت شود

یک قطعه عکس از هر نفر

پرداخت نیمه اول هزینه شرکت معادل مبلغ  1800£ به ریال طبق نرخ روز برای بیماربه شماره حساب شرکت - این مبلغ غیر قابل برگشت است

هزینه اخذ ویزا برای یک همراه مجانی است

هزینه اخذ ویزا برای همراه دوم مبلغ  1000£ میباشد

پر کردن و امضاء فرم تقاضانامه و قرارداد شرکت در حضوریک شاهد از طرف بیمار واز طرف مسوؤل پرونده ونماینده رسمی شرکت

 به بیمار اعلام میشود که بین یک الی دو هفته زمان میبرد تا دعوتنامه از انگلستان صادر شود و اصلش برای نمایندگی ارسال شود

مرحله سوم

دعوتنامه برای نماینده فرستاده میشود و مسئول پرونده این مدرک را پیش خود نگه میدارد تا بقیه وجوه پرداخت شود پرداخت نیمه دوم هزینه شرکت معادل مبلغ 1800£  به ریال به شماره حساب شرکت  - این مبلغ غیر قابل برگشت است

بعد از اینکه مدارک تکمیل شد و تمامی وجوه دریافت شد اصل دعوتنامه به همراه تمامی فرم های بیمار و همراهش به منظور اخذ ویزا در اختیار شرکت یوکی گلوبال قرار میگیرد و کپی دعوتنامه به بیمار تحویل داده میشود. پر کردن و تحویل فرم تقاضای ویزا از سفارت انگلستان  را شرکت یوکی گلوبال بعهده میگیرد

در صورت عدم موفقیت در اخذ ویزا

تا سه مرتبه به صورت رایگان اقدام به تقاضای مجدد  برای ویزا میشود

اطلاعات بیمار از سیستم  تا 2 سال پاک نمیشود. در صورت برگشت بیمار به شرکت ظرف این دوسال  برای پیگیری مجدد دیگر هزینه تشکیل پرونده از ایشان گرفته نخواهد شد

در صورت موفقیت در اخذ ویزا

بیمار یک وثیغه سند ملکی و یا مبلغ 20000000 ریال را به صورت ضمانت بانکی در وجه شرکت پارس مدیکس به شرکت تحویل میدهد

مبلغ 320£ از بیمار برای انجام ازمایشات اجباری غربالگری ویروسی به محض ورود به انگلیس گرفته میشود

مسئول پرونده استفاده و خرید خدمات جانبی شرکت را به بیمار وهمراهش پیشنهاد میکند

محل اقامت

مترجم - البته 5 جلسه اول مجانی است - ویا تا حد اکثر 10 ساعت

ترانسفر -  درصورت گرفتن محل اقامت از شرکت هزینه ترانسفر از فرودگاه به منزل و برعکس آن رایگان خواهد بود

تورهای گردشگری - درون شهری و برون شهری

چکاپ پزشکی و انواع تست های خصوصی پزشکی با هزینه های ویژه فقط برای بیماران شرکت

ماساژ طبی و اسپا

بیمار پاسپورت خود وهمراهش  را با جدول زمانی پروسه درمان خود را دریافت میکند

به محض ورود به انگلستان کیس ورکر مخصوص پرونده بیمار به فرودگاه به پیشواز بیمار میاید

بیمار پاسپورت خود و همراهش را به کیس ورکر تحویل داده و در قبال آن رسید و کارت شناسائی شرکت را دریافت مینماید همچنین یک دستگاه موبایل با سیمکارد انگلیسی با شارژ ده پوندی به عنوان هدیه به بیمار تحویل داده میشود

پاسپورت ها تا پایان دوره درمان نزد شرکت باقی میمانند

بعد از اتمام دوران درمان بیمار با بدرقه کیس ورکر خود در فرودگاه پاسپورت های خود را تحویل گرفته و کارت شناسائی و رسیدهای مربوطه را به کیس ورکر عودت میدهد


Consultation