ترانسفر

از بدو ورود شما از فرودگاه تا منزل و در طی مراجعات شما به بیمارستانها و مراکز درمانی سرویس آژانس ترانسفر ما در خدمت شما عزیزان خواهد بود. البته آندسته از عزیزانی که محل اقامتشان را از ما گرفته باشند سرویس ترانسفر شان از فرودگاه به منزل و برعکسش رایگان خواهد بود

همچنین تیم راهنمای شرکت پارس مدیکس تورهای لندن گردی و کشور گردی بسیار شاد و پرهیجانی را برای شما به ارمغان خواهد اورد تا خاطره ای خوش از سفرتان به لندن را در اذهان شما به یادگاری بگذارد برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و صفحه گالری را جهت دیدن عکس های دیدنی تورهای تفریحی ما ملاحظه بفرمائید

 

Pay for consultation

[spacer height="200px"

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="GTXRUW7445WBW">
<table>
<tr><td><input type="hidden" name="on0" value="Consultation">Consultation</td></tr><tr><td><input type="text" name="os0" maxlength="200"></td></tr>
</table>
<input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/GB/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal – The safer, easier way to pay online!">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/en_GB/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>

ترجمه

مترجمین ما با داشتن اشراف به زبان انگلیسی و فارسی بهترین پل ارتباطی بین بیمار و متخصصین هستند. آنها با داشتن ساله تجربه در این امر و اشنائی با سیستم پزشکی انگلستان امور مربوط به پروسه درمان شما را بسیار آسان و سهل میکنند.  پنج جلسه اول ترجمه رایگان است ولیکن جلسات بعد به صورت ساعتی چهل پوند ادامه خواهد یافت که اگر شما این سرویس را پیشاپیش از ایران رزرو کنید برای شما ساعتی سی پوند تمام خواهد شد. اگر در ایران سی ساعت ترجمه پیش خرید شود ما برای شما به صورت نامحدود و بدون هزینه ای دیگر ترجمه را رایگان ادامه خواهیم داد. برای رزرو مترجم شما میتوانید در هنگام پر کردن فرم تقاضانامه خود این مسئله را انتخاب بفرمائید   

 

محل اقامت

از لازمه های گرفتن ویزا داشتن محل اقامت در انگلستان است. شرکت پارس مدیکس دارای انواع مختلف محل های اقامت با استاندارد های گوناگون میباشد. آپارتمانهای مبله ما بهترین گزینه برای اقامتهای کوتاه مدت شما هستند. برای رزرو کردن محل اقامت خود شما میتوانید هنگام پر کردن فرم تقاضانامه خود  محل اقامت مورد انتخاب خود را به اطلاع ما رسانده و قبل از تشریف فرمائیتان آنجا را برای خود رزرو کنید.  همچنان شما میتوانید با تماس با دفتر نمایندگی ما در تهران و یا با دفتر اصلی ما در لندن تماس گرفته و ترتیبات رزرو محل اقامت خود را به انجام برسانید. برای دیدن نمونه های محل اقامت ما لطفا به صفحه گالری مراجعه بفرمائید